Wyszukiwarka

Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

W dniu 10 lipca 2014r. Sejm skierował do dalszych prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Projekt zakłada wydłużenie kadencji - z trzech do czterech lat - adwokackich i radcowskich organów samorządowych oraz wydłużenie terminów przedawnienia karalności niektórych czynów podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu. Projekt przewiduje wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych.

Przewiduje się ujednolicenie katalogu kar dyscyplinarnych dla adwokatów i radców prawnych. Projekt wprowadza możliwość nakazania obwinionemu przez sąd dyscyplinarny przeproszenia pokrzywdzonego, niezależnie od wymierzonej kary dyscyplinarnej. Usprawnienie procedur dyscyplinarnych polegać ma m.in. na zmianach w sposobie doręczania korespondencji kierowanej do obwinionego przez rzecznika i sąd dyscyplinarny oraz rozszerzeniu możliwości prowadzenia rozpraw pod nieobecność obwinionego. Zmodyfikowano też zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń kończących postępowanie dyscyplinarne. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania stanowić będzie tytuł egzekucyjny i po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez właściwy sąd rejonowy podlegać będzie wykonaniu w drodze egzekucji.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.