Wyszukiwarka

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokatów.

W dziale „Publikacje” prezentujemy dwa artykuły poświęcone orzecznictwu sądowemu w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej fachowych pełnomocników (adwokatów i radców prawnych) oraz zależności pomiędzy formą wykonywania zawodu prawniczego a odpowiedzialnością odszkodowawczą. Są to teksty: Aleksandra Raczyńskiego - Orzecznictwo sądowe w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej fachowego pełnomocnika, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015 vol. 3 no 3, oraz Mariusza Mikołajewicza - Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu, Studia Iuridica Torunienisia, tom V.

Kolejny rocznik zbioru urzędowego „Orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych" dostępny w serwisie internetowym WSDA.

W dziale „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych. Zbiór urzędowy" publikujemy Rocznik 2015 zawierający wybór istotnych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych sędziów, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych oraz lekarzy. Wydawcą rocznika jest Sąd Najwyższy. Zawarte w nim orzeczenia opracowano w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Publikacja udostępniona w formacie pdf zawiera 536 stron.

Roczniki „Orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych" wydawane są w ograniczonym nakładzie książkowym począwszy od 2002r. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury uzyskał zgodę Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na publikowanie zbioru urzędowego w serwisie internetowym WSDA.

Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k., jawność i zasady postępowania dyscyplinarnego w publikacjach naukowych.

W dziale „Publikacje” przedstawiamy artykuły dr Anny Korzeniewskiej-Lasota, adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Jawność postępowań dyscyplinarnych, Studia Ełckie 14 (2012); Zasady postępowania dyscyplinarnego, Studia Ełckie 15 (2013), nr 1; Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część I, Palestra 9-10/2013; Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Część II, Palestra 11-12/2013 (rozważania autorki w zakresie sporządzania uzasadnień orzeczeń pierwszej instancji dotyczą stanu prawnego sprzed nowelizacji z listopada 2014r.)

„Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej” - Łódź, 29 września 2016r.

W dniu 29 września 2016r. w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 odbędzie się Konferencja: „Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej”. Organizatorami tego wydarzenia są Komisja Praw Człowieka i Komisja Parlamentarno-Prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Agenda konferencji:

od 9:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:20 Dziekan Izby Adwokackiej w Łodzi, adwokat Jarosław Zdzisław Szymański – otwarcie konferencji

10:20-10:40 Prokurator Regionalny Jarosław Szubert „Zasady, warunki i tryb pozyskiwania i wykorzystania przez prokuratora w postępowaniu karnym informacji prawne chronionych”

10:40-11:00 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi Januariusz Kaczmarek „Przypadki naruszenia tajemnicy lekarskiej przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy”

11:00-11:20 Redaktor Mira Suchodolska, Dziennik Gazeta Prawna, „Dziennikarz jak ksiądz?”

11:20-12:00 dyskusja

12:00-12:30 lunch

12:30-12:50 Adwokat Prof. dr hab. Jacek Giezek „Tajemnica adwokacka a zakazy dowodowe w procesie karnym”

12:50-13:10 Radca prawny dr Marcin Górski „Specyfika ochrony tajemnicy radcowskiej na tle standardów europejskich”

13:10-13:30 Adwokat dr Magdalena Matusiak-Frącczak „Tajemnica adwokacka w praktyce innych państw – wzorce dla Polski?”

13:30-13:50 Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Piotr Feliniak „Tajemnice zawodowe w orzecznictwie sadów powszechnych oraz Sadu Najwyższego w kontekście nowych rozwiązań legislacyjnych”

13:50-15:00 dyskusja

15:00 – zakończenie konferencji.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.