Wyszukiwarka

Sąd Najwyższy o rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej jako podstawie kasacyjnej.

Nie można zapominać o specyfice odpowiedzialności dyscyplinarnej, realizowanej przez organy korporacyjne, którym, na mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, powierzono sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. To właśnie odpowiednie organy quasi-sądowe samorządu zawodowego kształtują poziom sankcji za określone przewinienia dyscyplinarne, zaś kontrolna funkcja Sądu Najwyższego w trybie postępowania kasacyjnego nie powinna polegać na zbyt daleko idącej interwencji w to uprawnienie samorządu. W kontekście zarzutu rażącej niewspółmierności kary, jego uwzględnienie ograniczać się musi zatem do skrajnych wypadków, w których występuje drastyczna różnica między karą wymierzoną przez sąd korporacyjny, a karą, którą w świetle dyrektyw jej wymiaru należałoby orzec”.

Rozbudowana teza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016r., sygn. SDI 18/16 opublikowana została w dziale „Orzecznictwo”.

O reklamie adwokackiej w ujęciu porównawczym.

W dziale „Publikacje” zamieszczone zostały artykuły „Reklama adwokacka w Polsce i za granicą. Przyczynek do dyskusji na tle wybranych rozwiązań obcych”, którego autorami są Stefan Nowakowski i Błażej Koczetnikow (Palestra 7-8/2004) oraz „Warunki informowania o usługach adwokackich na podstawie nowych przepisów Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej)” autorstwa Sebastiana Samola (Palestra 1/2007).

"Zawody prawnicze. Kryzys zaufania?" Debata sprzed czternastu lat.

W dziale „Publikacje" prezentujemy pełny zapis opublikowanej przez Tygodnik Powszechny Nr 42 (2780) z dnia 20 października 2002r. dyskusji „Zawody Prawnicze. Kryzys zaufania?"
 W dyskusji udział wzięli między innymi: Teresa Bogucka, Łukasz Bojarski, Ryszard Kalisz, Andrzej Kalwas, Jerzy Naumann, Janusz Niemcewicz, Monika Płatek, Teresa Romer, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll. Dyskusja zorganizowana została przez Fundację im Stefana Batorego i redakcję „Tygodnika Powszechnego". Tekst opracowali: Grażyna Czubek i Piotr Kosiewski.

„Palestra” z roku 1958 o etyce adwokackiej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W ramach przybliżania historii piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom etyki adwokackiej i postępowań dyscyplinarnych, w dziale „Publikacje" prezentujemy opracowany przez adwokata Antoniego Bądkowskiego zapis „Dyskusji o etyce adwokackiej w Kanadzie" (Palestra 7-8/1958), tego samego autora „Zasady wykonywania zawodu adwokata w USA" (Palestra 5-6/1958) oraz tekst Międzynarodowego kodeksu etyki przyjętego przez Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) w Oslo w dniu 25 lipca 1956r. (Palestra 12/1958).
Teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.