Wyszukiwarka

Konferencja Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

W dniu 24 września 2016r. odbędzie się coroczna konferencja z udziałem sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, Prezesów Sądów Dyscyplinarnych Izb Adwokackich, Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej oraz jego zastępców.

Plan konferencji przewiduje wykłady:

Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Karnej, SSN Stanisława Zabłockiego - „Uwagi będące następstwem kasacyjnej kontroli orzeczeń dyscyplinarnych";
Adwokata prof. dr hab. Jacka Giezka - „Uchybienia zasadom etyki adwokackiej jako podstawa zarzutów dyscyplinarnych".

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.30 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 49.

„Orzecznictwo” - nowe orzeczenia Sądu Najwyższego i wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Zbiór orzeczeń serwisu internetowego uzupełniony został o wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016r., sygn. akt SDI 28/16, dotyczący odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016r., sygn. akt SDI 32/16, poświęcone relacji pomiędzy złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego a odpowiedzialnością dyscyplinarną.
W zakładce „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dyscyplinarnych" publikujemy pełny tekst wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 2-15, o którym pisaliśmy w czerwcu („Trybunał Konstytucyjny o sporządzeniu kasacji przez adwokata lub radcę prawnego w sprawie własnej").

Orzecznictwo dyscyplinarne z lat 1945-1960 oraz 1966-1967.

W dziale „Publikacje" przedstawiamy wybór orzecznictwa Wyższej Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych adwokatów z lat 1945-1960 oraz 1966-1967. Opracowania te opublikowane zostały jako wkładki do czasopisma „Palestra" nr 12/1960 i 7-8/1968.

Teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Jak powstawał pierwszy Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

W roku 1958 Naczelna Rada Adwokacka powołała komisję pod przewodnictwem Stanisława Janczewskiego, której celem było przygotowanie projektu zbioru zasad etyki adwokackiej. W roku 1959 Stanisław Janczewski opublikował w Palestrze cykl artykułów dotyczących zasad etyki adwokackiej pod tytułem „Godność zawodu". Opracowany przez komisję i przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką projekt zbioru zasad został opublikowany i poddany dyskusji środowiskowej. Zwyciężył pogląd o nadaniu zbiorowi zasad roli swoistego przewodnika, drogowskazu etycznego, wytycznych na wypadek sytuacji konfliktowych, nie zaś normatywnej i wyczerpującej regulacji. Uchwałą z dnia 25 października 1959r. Zjazd Adwokatury polecił Wydziałowi Wykonawczemu NRA opracowanie ostatecznego tekstu ze zmianą nazwy „kodeks" na „zbiór zasad". Ostateczny tekst Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony został na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 6-7 maja 1961r.

W dziale „Publikacje" prezentujemy wybór tekstów opublikowanych w Palestrze w latach 1959-1968 a dotyczących procesu tworzenia i uchwalenia pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Na wybór ten składają się:

  • Godność zawodu cz. 1-6, Stanisław Janczewski, Palestra 6, 7-8, 9, 10, 11 i 12/1959,
  • Projekt Kodeksu etyki zawodowej, Palestra 11/1959,
  • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony na posiedzeniu NRA w dniach 6 i 7 maja 1961r., Palestra 6/1961,
  • Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, Stanisław Janczewski, Palestra 6/1961,
  • Z historii prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej, Zdzisław Krzemiński, Palestra 11/1968.

Publikowane teksty pochodzą z bazy polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Publikacje dostępne w BazHum zostały zdygitalizowane i opracowane do udostępnienia przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku kulturalnego i naukowego.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.