Wyszukiwarka

Wyższy Sąd Dyscyplinarny o „pactum de quota litis”.

W orzeczeniu wydanym w dniu 28 listopada 2015r., w sprawie o sygnaturze WSD 115/15, Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznał sprawę dotyczącą niedopuszczalności zawierania przez adwokata z klientem umowy przewidującej obowiązek zapłaty honorarium uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Z uwagi na potencjalne znaczenie rozstrzygnięcia dla praktyki wykonywania zawodu oraz praktyki orzeczniczej, w dziale „Orzecznictwo" opublikowane zostały obszerne fragmenty uzasadnienia orzeczenia.

Wybory rzeczników dyscyplinarnych i sędziów sądów dyscyplinarnych przez zgromadzenia izb adwokackich.

W dziale „Publikacje" zamieszczony został artykuł adwokatów Radosława Baszuka i Michała Szpakowskiego „O przebiegu zgromadzeń wyborczych 2016". Autorzy analizują w nim przepisy ustrojowe Prawa o adwokaturze oraz prawa wewnętrznego adwokatury dotyczące wyboru rzeczników dyscyplinarnych oraz sędziów sądów dyscyplinarnych przez zgromadzenia izb w roku 2016.
Tekst ukaże się w najbliższym numerze „Palestry" 4/2016. Publikujemy go z wyprzedzeniem dzięki uprzejmości redakcji.

Orzecznictwo Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. Podsumowanie statystyczne.

Pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015r. w WSDA rozpoznawanych było łącznie 171 spraw. Postępowania zakończyły się wydaniem 144 orzeczeń i postanowień w ramach 26 sesji sądu.

Czytaj dalej

Aktualizacja zbioru "Akty prawne"

Dział „Akty prawne" uzupełniony został o zmiany w ustawie Prawo o adwokaturze i ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalone po dacie ogłoszenia ostatnich tekstów jednolitych tych ustaw oraz o Uchwałę NRA Nr 55/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. „Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich" i teksty jednolite Uchwał: Nr 57/2011 o doskonaleniu zawodowym, Nr 55/2011 „Regulamin aplikacji adwokackiej".

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje:

(1) Zmiana ustawy Prawo o adwokaturze (art. 66 ust. 1) wprowadzona przez art. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw;
(2) Zmiana ustawy Prawo o adwokaturze (art. 3 ust. 1, art. 58 pkt. 12) wprowadzona przez art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
(3) Zmiana ustawy Prawo o adwokaturze (art. 66 ust. 1) wprowadzona przez art. 128 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o Trybunale Konstytucyjnym;
(4) Zmiana ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 4 i 39) wprowadzona przez art. 14 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
(5) Zmiana ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6, 23, 25, 26, 28 i 34a) wprowadzona przez art. 72 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
(6) Uchwała Nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016 r. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich";
(7) Uchwała Nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011r. o doskonaleniu zawodowym (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r. oraz uchwałą nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r.);
(8) Uchwała Nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011r. Regulamin aplikacji adwokackiej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 21/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. oraz uchwałą nr 51/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r.)

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.