Wyszukiwarka

Nowy Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła w dniu 15 stycznia 2016r. nowy Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych (uchwala NRA nr 54/2016). Treść Regulaminu dostępna jest w dziale „Akty prawne".

Zasady orzecznictwa Rady Dyscyplinarnej Lwowskiej Izby Adwokatów z roku 1931

W dziale „Publikacje" udostępniony został tekst Czasopisma Adwokatów Polskich - Organu Związku Adwokatów Polskich Nr 3-4/1932, zawierający między innymi „Zasady orzecznictwa Rady Dyscyplinarnej Lwowskiej Izby Adwokatów w roku 1931" (str. 10-13). Dwadzieścia tez orzeczeń dyscyplinarnych Rady Dyscyplinarnej i Sądu Najwyższego zebrał Rzecznik Izby dr. Artur Till.

Nowe pozycje w dziale „Orzecznictwo”

Dział „Orzecznictwo" uzupełniony został o dziewiętnaście nowych tez postanowień i orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz postanowień i wyroków Sądu Najwyższego, wydanych pomiędzy czerwcem a grudniem 2015r.

„Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny”

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer opublikowana została książka „Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny" pod redakcją naukową profesorów adwokatów Jacka Giezka i Piotra Kardasa. Publikacja poświęcona jest etyce zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej, postrzeganych z perspektywy podstaw konstytucyjnych oraz zmienionych reguł procesu karnego. Zawiera opracowania przedstawiające analizy teoretyczne i propozycje interpretacyjne dotyczące znaczących w praktyce stosowania prawa aspektów etyki zawodowej.

Publikacja zawiera następujące teksty:

O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (Jacek Giezek, Piotr Kardas) - tekst dostępny jest na stronie wydawnictwa - https://www.profinfo.pl/img/401/pdf40454249_4.pdf
O potrzebie zmiany paradygmatu obrony w sprawach karnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego - kilka uwag o ustawowych determinantach powinności obrońcy w postępowaniu karnym (Piotr Kardas)
Odpowiedzialność obrońcy za wynik postępowania dowodowego na rozprawie w świetle zmian kodeksu postępowania karnego (Paweł Wiliński)
Granice prawa do obrony i działań obrończych w procesie karnym (Jerzy Skorupka)
Konsensualizm w procesie karnym a zasady etyki adwokackiej (Jacek Giezek)
Spojrzenie obrońcy na sumienie sędziowskie i prawdę formalną w kontradyktoryjnym procesie karnym (Andrzej Michałowski)
Bierność obrońcy w kontradyktoryjnym procesie karnym przesłanką jego odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odszkodowawczej w kontekście pozycji adwokata w świetle ostatnich zmian procedur (Andrzej Malicki)
Etyka prokuratorska a kontradyktoryjny proces karny (Robert Hernand)
Konstytucyjne podstawy tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego (Paweł Wiliński)
Tajemnica adwokacka - wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą adwokacką (Jacek Giezek)
O dysponowaniu tajemnicą obrońcy oraz jej granicach - perspektywa sądowa (Wojciech Kociubiński)
O dysponowaniu tajemnicą adwokacką oraz jej granicach - perspektywa adwokacka (Andrzej Malicki)
Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe (Piotr Kardas)
Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta w jej ujawnieniu (Małgorzata Kożuch)
Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a kolizja interesów adwokata i jego klienta (Łukasz Chojniak)
Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka (Jacek Izydorczyk)
Tajemnica adwokacka. W poszukiwaniu kontratypów wyłączających bezprawność dyscyplinarną (Radosław Baszuk)
Ochrona tajemnicy profesjonalnego pełnomocnika na przedpolu stosunku obrończego (Dagmara Gruszecka)
Rzecz o wybranych prawnokarnych aspektach ujawniania przez adwokata informacji pozyskanych wskutek świadczenia przez niego pomocy prawnej - ujęcie materialnoprawne i procesowe (Szymon Tarapata)
Ochrona wiadomości objętych tajemnicą adwokacką w kontekście informacji przekazywanych przez obrońcę i jego mandanta tzw. biegłemu prywatnemu w świetle nowelizacji procedury karnej (Michał Rams)
Tajemnica zawodów zaufania publicznego a Konstytucja RP. Kilka uwag na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (Marek Sławiński)
Funkcjonalne rozumienie tajemnicy adwokackiej oraz jej gwarancje w procesie karnym (Katarzyna Witkowska-Moździerz)
Granice dowodowej aktywności adwokata - pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w znowelizowanym procesie karnym (Konrad Lipiński, Paweł Zagiczek)

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.