Wyszukiwarka

Zmiany w korporacyjnym prawie dyscyplinarnym

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2015r. Naczelna Rada Adwokacka podjęła dwie uchwały istotne dla postępowania dyscyplinarnego oraz systemu sądownictwa dyscyplinarnego.

Uchwała Nr 44/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego znosi obowiązek ponoszenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego (opłaty zryczałtowanej) w postępowaniu przed dziekanem, zakończonym udzieleniem upomnienia dziekańskiego oraz w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym dotyczącym odwołania od upomnienia dziekańskiego. Jeżeli orzeczenie nie będzie zawierać rozstrzygnięcia w przedmiocie opłaty zryczałtowanej, określać ją będzie postanowieniem sąd dyscyplinarny lub Wyższy Sąd Dyscyplinarny, nie zaś – jak dotychczas – prezesi tych sądów. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia. Utraciła moc Uchwała nr 24/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały i do tego czasu niezakończonych, w kwestii kosztów postępowania stosuje się do ich zakończenia w danej instancji przepisy dotychczasowe.

Uchwała Nr 43/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów izb adwokackich oraz liczby ich zastępców w pkt. 2 ustala liczbę adwokatów wybieranych do sądów dyscyplinarnych w izbach zrzeszających: a/ do 600 adwokatów - na 14 członków sądu dyscyplinarnego i 2 zastępców; b/ od 601 do 2000 adwokatów - na 20 członków sądu dyscyplinarnego i 3 zastępców; c/ powyżej 2000 adwokatów - na 27 członków sądu dyscyplinarnego i 4 zastępców. Rozwiązanie to ma charakter czasowy, dotyczyć będzie sądów dyscyplinarnych wybranych przez Zgromadzenia Izb w roku 2015 i utraci moc z chwilą podjęcia przez Krajowy Zjazd Adwokatury uchwały o ustalaniu liczby członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych na podstawie art. 56 pkt 3a ustawy Prawo o adwokaturze (pkt. 5 i 6 uchwały).

Rola zawodowa a poczucie odpowiedzialności moralnej

W dziale „Publikacje" przedstawiamy artykuł doktora Pawła Skuczyńskiego „Problem zakresu odpowiedzialności moralnej profesjonalistów i jego zastosowania w etyce prawniczej" zamieszczony w ostatnim numerze „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica" 74, 2015. Autor opisuje praktyczne i teoretyczne konsekwencje uznania odpowiedzialności moralnej za kategorię normatywną oraz napięcia pomiędzy pełnioną rolą zawodową a poczuciem moralnej odpowiedzialności.

Nowy rocznik zbioru urzędowego orzecznictwa SN w sprawach dyscyplinarnych

W dziale „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych. Zbiór urzędowy" publikujemy wydany ostatnio Rocznik 2014 zawierający wybór istotnych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych sędziów, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych oraz lekarzy. Wydawcą rocznika jest Sąd Najwyższy. Zawarte w nim orzeczenia opracowano w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Publikacja udostępniona w formacie pdf zawiera 445 stron.

Zniesienie obowiązku sprawozdawczego

W dziale „Akty prawne" zamieszczamy tekst jednolity „Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach" (obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach). Tekst jednolity uwzględnia zmianę wynikającą z uchwały nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 czerwca 2015r. Uchwałą tą uchylono w całości §8 Regulaminu, dotyczący obowiązku indywidualnej okresowej sprawozdawczości względem właściwej okręgowej rady adwokackiej, obciążającego dotychczas adwokatów i prawników zagranicznych.

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.