Wyszukiwarka

Orzecznictwo Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. Podsumowanie statystyczne.

Pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014r. przed WSDA toczyły się łącznie 163 postępowania, z czego 126 postępowań wszczęto przed WSDA we wskazanym okresie. Postępowania zakończyły się wydaniem 131 orzeczeń i postanowień. Na dzień 31 grudnia 2014r. pozostały do rozstrzygnięcia 32 sprawy.

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy o zakazie zgłaszania dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem w celu ujawnienia wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

W postanowieniu z dnia 12 grudnia 2014r., sygn. SDI 44/14 Sąd Najwyższy stwierdził, że wypełnienie ustawowych znamion przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na naruszeniu zakazu określonego w § 19 ust. 8 ZZEAiGZ, należy oceniać w świetle pierwotnej treści wniosku dowodowego przedstawionego organowi procesowemu.

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy o braku podstaw do przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewykonanie obowiązku szkolenia.

W wyroku z dnia 6 listopada 2014r. (SDI 32.14) Sąd Najwyższy stwierdził, że samorządy zawodowe skupiające osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, są uprawnione do podejmowania uchwał o charakterze normatywnym adresowanych do swoich członków i nakładających na nich określone obowiązki, ale niezbędna jest do tego wyraźna podstawa kompetencyjna zawarta w ustawie. Naruszenie uchwał wydanych bez takiej jasnej podstawy kompetencyjnej nie może stanowić podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Czytaj dalej

Ustawa nowelizująca postępowanie dyscyplinarne i uchwała NRA w sprawie kosztów postępowania dyscyplinarnego wejdą w życie w dniu 25 grudnia 2014r.

W dniu 10 grudnia 2014r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1778 opublikowana została Ustawa z dnia 7 listopada 2014r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, to jest w dniu 25 grudnia 2014r. W tym samym dniu wejdzie w życie Uchwała nr 24/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Tekst ustawy i uchwały NRA zamieszczony został w dziale „Akty prawne". Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie wchodzących w życie zmian.

Czytaj dalej

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.