Wyszukiwarka

Poprawki Senatu do ustawy nowelizującej przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej

Na posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych wprowadzając do jej tekstu pięć poprawek.
Tekst uchwały Senatu udostępniony został w zakładce „Publikacje - Przegląd Prawa Dyscyplinarnego".

Czytaj dalej

Dział „Publikacje – Przegląd Prawa Dyscyplinarnego” uzupełniony o kolejne pozycje

Dział uzupełniony został o publikacje dr. Pawła Skuczyńskiego:
„Nierepresyjne funkcje odpowiedzialności dyscyplinarnej a model postępowania w sprawach dyscyplinarnych",
„Reguły, cnoty i debaty – trzy sposoby społecznego działania etyki zawodowej prawników",
„Najnowsze zmiany w etyce adwokatów. Analiza krytyczna",
„Główne kierunki rozwoju etyki prawniczej w Polsce",
„Lojalność wobec klienta jako zasada etyki prawniczej i jej granice",
„Nadużycie prawa przez prawnika a etyka zawodowa",
„Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej",
„Wieloznaczność w teorii etyki prawniczej",
„Odpowiedzialność moralna jako podstawa etyki prawniczej. Rozważania w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej",
„Etyka adwokacka między tradycją a nowoczesnością",
„Uzasadnienie do Projektu z dnia 6 maja 2010 r. wspólnego zespołu ds. etyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie".

Czytaj dalej

Sejm uchwalił nowelizację przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym

W dniu 26 września 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Ustawa wprowadza szereg zmian o charakterze ustrojowym, materialnym i procesowym dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów adwokackich.
Tekst ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm w dniu 26 czerwca 2014r. dostępny jest w dziale „Publikacje – Przegląd Prawa Dyscyplinarnego".

Czytaj dalej

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich

Minister Sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie objęcia postępowań dyscyplinarnych przepisami ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki, stwierdził że postępowanie dyscyplinarne wobec adwokatów, radców prawnych i notariuszy prowadzą samorządowe organy quasi-sądowe, zaś sądownictwo dyscyplinarne jest ściśle związane ze sprawowaniem pieczy nad wykonywaniem zawodu. W sprawach o przewlekłość postępowań musiałyby orzekać sądy powszechne. Tworzyłoby to problemy związane m.in. z ich dodatkowym obciążeniem. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że w parlamencie trwają prace nad usprawnieniem postępowań dyscyplinarnych (senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, druk sejmowy nr 2415).
Informację podajemy za internetowym wydaniem dziennika „Rzeczpospolita" z 16 września 2014r. ("Skarga na przewlekłość nie dla dyscyplinarek").

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.