Wyszukiwarka

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie przewlekłości postępowań dyscyplinarnych

Rzecznik Praw Obywatelskich w skierowanym do Ministra Sprawiedliwości wystąpieniu z dnia 24 lipca 2014r. wskazuje, że przewlekły sposób prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec osób wykonujących wolne zawody prawnicze (adwokaci, radcowie prawni, notariusze) uznać należy za słabość o kluczowym znaczeniu dla sprawności oraz skuteczności tych procedur, niekorzystną zarówno dla pokrzywdzonego, jak i dla obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym. W przekonaniu Rzecznika konieczne jest objęcie postępowań dyscyplinarnych przepisami ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki, co ma zapewnić instrument prawny przeciwdziałający przewlekłości postępowań, a w konsekwencji zapobiegać przedawnieniom deliktów dyscyplinarnych.

Tekst wystąpienia Rzecznika dostępny jest na stronie: www.rpo.gov.pl

Przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego znamiona przestępstwa

W wyroku z dnia 17 czerwca 2014r. (SDI 18/14) Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego radcy prawnego, które wyczerpuje jednocześnie znamiona przestępstwa. Zbieżność przepisów dotyczących terminów przedawnienia upoważnia do uznania wypowiedzi Sądu Najwyższego za aktualną także w postępowaniu dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich. Tezy wyroku dostępne są w zakładce „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych”.

Weszła w życie nowelizacja umożliwiająca ubieganie się o ponowny wpis przez osoby wydalone z Adwokatury

Weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw dotyczącą możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę członków samorządu przez osoby ukarane dyscyplinarnie karą wydalenia z adwokatury (Dz.U. z 28 lipca 2014r., poz. 993). O treści nowelizacji informowaliśmy w tekście „Ukarani dyscyplinarnie wydaleniem z adwokatury będą mogli ubiegać się o ponowny wpis na listę adwokatów”. Treść ustawy dostępna jest w zakładce „Akty prawne”.

Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

W dniu 10 lipca 2014r. Sejm skierował do dalszych prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka senacki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Projekt zakłada wydłużenie kadencji - z trzech do czterech lat - adwokackich i radcowskich organów samorządowych oraz wydłużenie terminów przedawnienia karalności niektórych czynów podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu. Projekt przewiduje wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych.

Czytaj dalej

Kontakt

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
Zobacz na mapie
  Kancelaria Wyższego Sądu Dyscyplinarnego:
 

Kierownik:
Małgorzata Wańkowicz-Redzik
tel. 22 505 25 10
e-mail: sekretariat.wsd@adwokatura.pl 
           kancelaria.wsd@adwokatura.pl

           

  Sekretariat:
Magdalena Krzyna
tel. 22 505 25 10
faks 22 505 25 11
e-mail: wsd@adwokatura.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00

© 2018 Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.